Herman Hopman

HermanHopman

uitvoerend en docerend musicus

Biografie

In 1945 ben ik te Utrecht geboren en ontving op jeugdige leeftijd mijn eerste muzikale vorming bij het Kathedrale Jongenskoor. Op 16-jarige leeftijd kreeg ik mijn eerste trompetlessen van trompettist en componist Jo van den Booren, destijds trompettist van het Brabants Orkest.

Vanaf mijn 20e jaar begon ik met mijn muziekstudie aan de conservatoria in Arnhem, Tilburg en Amsterdam, met als hoofdvakken: Trompet, Algemene Muzikale Vorming (AMV) en Directie Harmonie Fanfare (HAFA).

Onder begeleiding van de trompettisten Freddy Grin en Willem Groot studeerde ik klassiek trompet. In de periode 1971 tot 1976 behaalde ik achtereenvolgens mijn einddiploma’s orkestspel, solospel, beide met onderscheiding, en ontving ik de aantekening Bachtrompet. Dit resulteerde in vele uitnodigingen voor een solistisch optreden bij verschillende symfonieorkesten.

Enkele jaren later deed ik in Parijs meer ervaring op in mijn solospel en volgde hiervoor de nodige interpretatielessen bij de trompettisten Jean Pirot en Maurice André.

Tijdens mijn studietijd was ik als muziekdocent Algemene Muzikale Vorming verbonden aan de St Jansmavo te ’s-Hertogenbosch en was ik van 1970 tot 1980 als trompetdocent verbonden aan diverse muziekscholen in de provincie Brabant.

In 1970 begon ik mijn carrière als trompettist bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine en was ik vanaf 1972 verbonden aan Het Gelders Orkest (HGO) te Arnhem in de functie van plaatsvervangend eerste trompettist.

Van 1980 tot 1995 was ik als hoofdvakdocent trompet en onderwijsleer verbonden aan het ArtEZ conservatorium met als locatie Enschede. Naast mijn klassieke carrière heb ik ook sterke affiniteiten met de traditionele jazzmuziek. Zo trad ik van 1985 tot 1995 met mijn professionele jazzband maandelijks op in Hopman’s Combi Jazzsociëteit.

In 1995 stopte ik mijn functies bij Het Gelders Orkest, het ArtEZ conservatorium en met Hopman’s Combi Jazzsociteit. In datzelfde jaar, startte ik met de vierjarige vakopleiding psychosynthese.

Vanaf 2000 begon ik mijn praktijk voor Psychologische en Geestelijke Hulpverlening.

Musicus

Naast mijn werkzaamheden als orkesttrompettist maakte ik als solist vele live-opnamen o.a. met het ensemble Die Ungarische Solisten, het Radio Kamerorkest, het Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, en andere Nederlandse symfonieorkesten. Met het Nederlands Blazers o.l.v. Reinbert de Leeuw, werkte ik mee aan een live-opname met o.a. werken van Charles Ives en George Antheil.

Daarnaast speelde ik in kamermuziekverband samen o.a. met de organisten Albert de Klerk, Herman Strategier, Willem van Twillert, Cor van Wageningen, Paul Keijsers en mijn broer Gerard Hopman. Met Willem van Twillert maakte ik opnamen met o.a. werken van Homilius, Purcell, Krebs en Martini. Ook speelde ik samen met de pianisten Jan Gruithuizen, Dick van der Stoep en David Mannesse.

In december 1974 ontving ik de Zilveren Vriendenkrans, uitgereikt door de Vrienden van het Concertgebouw in Amsterdam. Later, in 2007, werd ik met vele andere musici opgenomen in de eregalerij van dit gebouw.

Docentschap

Naast het geven van de lessen hoofdvak-trompet heb ik als docent onderwijsleer het belang ervaren van het aandachtig kunnen luisteren met een open houding. Dit leverde vaak andere verhalen op dan het slechts gericht zijn op het aanleren van muzikaal technische prestaties.

In mijn manier van lesgeven stelde ik met name de mentale vorming van mijn leerlingen centraal. De vakken didactiek, methodiek en ontwikkelingspsychologie hadden daarbij mijn speciale aandacht.

Ik ben me verder gaan verdiepen in psychologische aspecten, die inzicht geven in de relatie tussen vakinhoudelijke en de persoonlijkheidsontwikkeling van de student. Het was duidelijk dat deze aanpak in een behoefte voorzag.

Hopman’s Combi Jazzsociëteit

Op 17-jarige leeftijd begon ik een eigen traditionele dixieland-jazzband ‘The Sidemen Jazzband’. In 1985 vormde ik een professionele band, ‘Hopman’s Jazzband’ waarmee ik maandelijks optrad in de eigen opgerichte Hopman’s Combi Jazzsociteit gelokaliseerd in het concertgebouw Musis Sacrum te Arnhem.